Observationer

Observationer


Årstids- och Messierguide


En översikt över stjärnhimlen under året, vilka delar som kan observeras nu, var Messierobjekten ligger och hur observerbara de är från Kristianstads horisont.


Årstids- och Messierguide (.pdf 450 kb)


AGDS-katalogen


Hans Bengtssons katalog över 100 objekt som är cirkumpolära i Göteborg och därför kan observeras under en och samma natt.


Agds.doc (5MB)


©Hans Bengtsson


Allmänna artiklar


Att tänka på (.pdf 28 kb)


En samling erfarenheter och tips från ett års observationer.