Vägastronomi

Vägastronomi - Lasse Lindh 2005-2006Vägastronomisk FAQ (.pdf 32 kb) - en sammanställning baserad på egen erfarenhet och andras frågor.Mörka platser för Vägastronomi - mörka platser i Skåne, optimala för vägastronomi.


Ljusföroreningar är det störta problemet för amatörastronomer som bor i tättbebyggda områden. Ä ven mindre samhällen har tillräckligt mycket ljus för att störa observationer. Felriktade lampor och belysta vägsträckor hör tyvärr inte bara till storstadsregionerna utan blir allt vanligare ute på landsbygden utefter större vägar och vägkorsningar.Nedanstående bildexempel visar skillnaden mellan ljusförorenad himmel i Lund och en mörk, och mindre ljusförorenad himmel i Revingehed (2 mil öster Lund). Bilderna är tagna med Canon EOS 300D 1600 ISO och normalobjektiv. Exponering 150 sek. Vid båda tillfällen rådde mycket svagt dis. I Lund med mycket ljus blir diset kraftigt belyst med katastrofalt resultat medan i Revingehed märks diset knappt i frånvaron av ljus. Tyvärr är dis mycket vanligt i Skåne.


     Även om man kan göra en hel del i den digitala efterbehandlingen av bilderna så är förhållandet mellan objekt och bakomliggande himmel avgörande för hur mycket information som kan tas fram ur bilden med hjälp av stackning och bildbehandling. I bilden från Lund är informationen starkt begränsad vilket syns på den efterbehandlade bilden, medan i bilden från Revingehed med bra förhållande (stor skillnad) mellan objekt och himmel kan man ta fram betydligt mycket mer.Finns det då någon lösning på problemet?


Ja, det finns flera lösningar på detta problemet. En kan vara att köpa ett ljusföroreningsfilter, ex. IDAS-filter som filterar bort de våglängdsområden där gatubelysning är mest störande. Tyvärr förlängs exponeringstiden och färger blir något påverkade, även om det inte är så mycket. Den bästa lösningen, och den som ger det bästa resultatet, är att förflytta observationerna ut på landsbygden där ljusföroreningarna är mindre och i bästa fall saknas helt. Att bli vägastronom helt enkelt.


Fördelen med vägastronomi är givetvis att man kan söka upp mörkret. Man kan hitta platser som är gynnsamma för observation, ex. nära havet där seeingen många gånger är bättre. Nackdelen är att man måste få sin utrustning portabel och fungera i fält. Ett litet teleskop är inga problem att ta med sig ut, men stora teleskoptuber och avancerad autoguidning, CCD-kameror och datorer är så pass skrymmande att det kan verka svårt för att inte säga omöjligt. Men omöjligt är det inte. Det beror helt på hur man förvarar, transporterar teleskopet. Bärbar dator är en bra lösning för att kunna använda autguidning och CCD-kamera. Sedan gäller det att öva hemma. Att sätta upp teleskopet, polinställa, får till alla inställningar så att man i fält kan fungera lika bra som hemma i egna observatoriet.


Begränsningen sitter inte i hur stort teleskopet är utan hur väl förberedd man är.ASAK och VägastronomiASAK har tagit det första steget mot vägastronomi, genom att aktivt söka reda på riktigt mörka platser i Skåne´för gemensamma observationer. Flera platser är för närvarande under utvärdering. Det är främst i östra delarna i trakten av Linderödsåsen och utefter sydkusten. Närheten till havet och en obruten horisont i söder utan ljusföroreningar gör att sydkusten ligger bra till för observationer av lågt stående objekt i söder. Ytterligare ett område som är intressant är mellersta Skåne, trakten mellan Höör och Perstorp.


Vi har tagit fram en VLMag-karta över Skåne med med hjälp av internationell LPR-forskning (för mer info se: www darksky.org och The night sky in the World) och lagt denna ovanpå en skånekarta för att lättare kunna orientera sig.

Om jag hittar en bra plats, vad bör jag tänka på?


Först och främst är det givetvis mörkret och fri sikt. Inga träd som skymmer i öster- söder- väster. Men några saker är bra att ha koll på vid val av plats. Det bör ligga avskilt från större vägar och trafikstråk där människor rör sig (gång-, cykel- och bilvägar). Man bör kunna köra ända fram till uppställningsplatsen (obsplatsen) för att enkelt kunna lasta av sin utrustning. Det bör också finnas plats för ett antal bilar. Om det är vid kusten, tänk på att en fyr i närheten kan störa astrofotografering.


Har du hittat en bra plats, ta några bilder dagtid och helst ett panorama under kvälls- eller nattetid.Hur väljer man bästa platsen?


Om man väljer att observera eller fotografera objekt rakt upp eller över 45 graders vinkel på himlen, så är valet av obsplats mindre kritisk. Då passar de flesta av ovanstående listade lokaler. Men så fort man vill avbilda eller observera objekt närmare horisonten, så måste man ta hänsyn till ljusglorior från städer och samhällen som ligger i den riktning man vill observera. Ju större samhälle eller stad, desto längre bort måste man förflytta sig för att undvika ljusglorian. Stora städer som Malmö som har en stor utbredd ljusgloria förorenar himlen upp till 4-5 mil. Det räcker alltså inte med att förflytta sig utanför staden. Man måste köra minst 4-5 mil om man vill observera ett objekt i samma riktining. Ju lägre objektet står desto längre måste man förflytta sig.


Den enda platsen i Skåne där man kan observera lågt stående objekt i söder utan störande ljusgloria är från sydkusten. Skåne är så pass tättbefolkat att det inte går att hitta en plats utan ljusgloria åt något håll annat än vid sydkusten. I Blekinge så finns det flera platser med fri sydhorisont, några av dem är ex. Listerlandet och Torhamns Udde, men det finns säkert fler. Listerlandet ligger bra till för de boende i kristianstadtrakten. Man bör alltså välja plats utifrån vilket objekt man vill observera.


Efterbehandlade bilder

Råbilder 150 sek exponering

Synbar stjärnmagnitud för blotta ögat i södra Sverige. Klicka på bilden för större format.

Synbar stjärnmagnitud för blotta ögat i mellersta Sverige. Klicka på bilden för större format.