Mörka platser för vägastronomi

Vägastronomi - Mörka platser

Sammanställd av Lasse Lindh 2005-2009


VIKTIGT! De panorama som finns på sidan är inte kalibrerade mot varandra och bör inte direkt jämföras. De är avsedda att återge i första hand närvaron av ströljus och ljusglorior.


Klicka på bilder


Rekognoserade och orekognoserade mörka vägastronomiska platser i Skåne.

ASAK håller till ute på Näsbyfältet väster om Kristianstad.

Panorama Furuboda. Klicka på bilden.

Ilstorp

Platserna markerade på VLMag-kartan.

Linderödsåsen

Furuboda, söder om Åhus erbjuder en fin mörk himmel.

Agusa

Linderödåsen

Piraten - Brösarp

Ravlunda

Revingehed

Romele

Silvakra

Filesjön

SV Hässleholm - Norra Rörum-Tormestorp

Kampholma

Stampalm