Bli Medlem

Låter det intressant – välkommen som medlem!ASAK består för närvarande av ett 40-tal medlemmar utspridda över hela Skåne och sydligaste Småland. Du behöver alltså inte bo i Kristianstad eller där omkring för att bli medlem. Aktiviteterna är inte heller begränsade till just Kristianstad utan folk på andra håll i Skåne har egna observationsträffar lokalt. För att bli medlem i denna förening behöver du inte ha någon erfarenhet eller kunskap inom astronomi. Det viktiga är att du har ett intresse för ämnet och har en vilja att, tillsammans med andra likasinnade, göra detta till en livaktig förening!


Är Du intresserad av att bli medlem sätt in pengar på föreningens postgiro (se nederst på sidan).

För vidare information och medlemsskap, skriv till oss på

Bild: "Reflecting on Work (2009)" - Credits Hubble Space Telescope

aquila.kristianstad@gmail.com
StyrelsenKent-Olof Jacobsson (Kassör)

E-mail: Kentolof.Jacobsson@gmail.com


Hannu Lilja (Sekreterare)

E-mail: hannu.lilja@telia.comMedlemsavgift


I samtliga alternativ utom 'Budgetmedlem' ingår medlemskap i SAAF samt en prenumeration på medlemstidningen Telescopium. 'Budgetmedlem' erhåller ej Telescopium eller medlemsskap i SAAF.


Medlemsavgifter 2020:


Vuxen: 230 kr


Junior -18 år: 150 kr


Familj: 360 kr


Institution: 500 kr


Budget: 100 kr. Denna avgift gäller ENDAST för person som redan är enskild medlem i SAAF


Medlemsavgift sätts in på föreningens postgirokonto: Pg 20 07 57 - 3 och ställs till Astronomiska Sällskapet Aquila Kristianstad.