Motoriserad barndoor

Barndoor tracker


Några medlemmar i ASAK har bestämt sig för att bygga en barndoor-tracker, eller som det skulle heta på svenska "logdörrsvridare".

 

Vi har bestämt oss för att bygga en motoriserad version av modell 4 av dubbelarmstyp (se figur nedan).

 


Denna finns beskriven på: http://education.jlab.org/tracker/index.html

 

Denna typen har mindre följningsfel än en motsvarande enkel-armstyp.

 

Mer information kommer senare när arbetet tar sin början.