Sun Tube

Sun Tube

(Lasse Lindh)

 

 

 

Jag har länge funderat på att bygga ett enkelt solteleskop.

Med enkelt menar jag inte konstruktionen utan observerandet. Tankarna har rört sig runt att projeksera solen på en mattskiva som man kan titta på från andra hållet, baksidan.

 

Det var när jag skulle stuva undan lite gamla utjänta prylar, eller kanske rent av slänga dem, som konstruktionen klarnade i huvudet. Det kändes nästan som Uppfinnar-Jockes lampa. Bzzzzt.

 

Ett gammalt uttjänt 4 1/2 tums Newton-teleskop, en trasig 300 mm teleobjektiv och en mattglasskiva. Tillsätt lite klurande och funderande och vips, ett solteleskop av det lite annorlunda slaget blev fött. Newtontuben sågades av och teleobjektivet försågs med ett 1.25 okular i rätt ända. Två kraftiga pappskivor så att teleobjektivet centrerades i tubens framända (så att man kunde komma åt fokuseringen på prototypen). En mattglasskiva sattes i andra ändan.

 

När teleskopet riktas mot solen kommer bilden av solen att projekseras på mattglasskivan och lätt observeras från bakändan.