Mörkret runt knuten

Mörkret runt knuten

(Lasse Lindh 2010)

 

 

Att bo i en större stad kan ha förödande konsekvenser för astronomin, framförallt astrofotografering. Ljusföroreningar förföljer astronomer nästan var dom än beger sig. Det är bara milsvidda obebodda områden som är skonade från farsoten.

 

Vi lär oss att sky ljusföroreningar, dra till skogs, långt bort från det störande ljuset för att hitta det riktiga mörkret. En himmel fri från alla störande ljus.Men, det kan faktiskt vara så att man inte alltid behöver dra iväg flera mil för att hitta ett acceptabelt mörker. Det kan ligga närmare än vad du tror, till och med runt knuten.

 

Jag gjorde en liten bilfärd runt de norra delarna av min hemort, Lund, för att se hur himlen såg ut från olika platser. Ljusföroreningarna avtar med avståndet till ljuskällan, dvs staden, och i gynnsamma fall så kan de avta riktigt snabbt om fukten och diset är på en rimligt låg nivå.

 

Min runda tog mig från hemmet i norra lund, utåt landsbygden till och sedan in i staden igen för att sluta vid astronomiska institutionen.

 

Jag lade kameran på biltaket, ställde in 1600 ISO och exponerade 120 sekunder rakt upp mot zenit vid varje stopp.  Jag vald en en ganska stjärnfattig del, klippte ut den och jämnade ut bilden med Median-värde och kopierade in den på kartan där bilden togs.

 

Resultatet blev ganska intressant. Inne i Lund, ut till och med stadens gräns är ljusföroreningarna stora, men redan ett par kilometer utanför, på landsbygden, så har ljusföroreningar sjunkit till en acceptabel nivå.  Bemärk dock att detta gäller rakt upp i zenit. Ner mot horisonten så ökar ljusföroreningen genom den ljushaloeffekt som stadens ljus skapar. 

 

Ska man observera eller fotografera ett objekt som ligger högt på himlen, ex över 60 grader, så räcker det i de flesta fall med att åka ut några kilometer.  Objekt som ligger lägre kräver att man avlägsnar sig betydligt längre bort och kanske i en riktning där det är ganska fritt från stadsbebyggelse åt det håll man vill observera.