Home

Välkommen till ASAK!


Välkomna till Astronomiska Sällskapet Aquila i Kristianstad. Föreningen är bildad i samarbete med Kristianstad Högskola och vill popularisera intresset för astronomi hos människor i alla åldrar.


Medlemmarna består av allt ifrån gamla luttrade amatörastronomer till nybörjare. Några fotograferar med en avancerad utrustning, andra observerar och några bygger teleskop och experimenterar. Även om intressena inom astronomin varierar så har vi tre saker gemensamt; entusiasmen, samhörigheten och viljan av att hjälpa varandra.


Är du intresserad av astronomi, hör av dig till oss.


Vi finns numera på Facebook 

Grupp:

Astronomiska Sällskapet Aquila


https://www.facebook.com/groups/269168616567875