Bli Medlem

Astronomiska Sällskapet Aquila i Kristianstad

Låter det intressant – välkommen som medlem!

 

 

ASAK består för närvarande av ett 40-tal medlemmar utspridda över hela Skåne och sydligaste Småland. Du behöver alltså inte bo i Kristianstad eller där omkring för att bli medlem. Aktiviteterna är inte heller begränsade till just Kristianstad utan folk på andra håll i Skåne har egna observationsträffar lokalt. För att bli medlem i denna förening behöver du inte ha någon erfarenhet eller kunskap inom astronomi. Det viktiga är att du har ett intresse för ämnet och har en vilja att, tillsammans med andra likasinnade, göra detta till en livaktig förening!

 

Är Du intresserad av att bli medlem sätt in pengar på föreningens postgiro (se nederst på sidan).

För vidare information och medlemsskap, skriv till oss på

Bild: "Reflecting on Work (2009)" - Credits Hubble Space Telescope

aquila.kristianstad@gmail.com

 

 

 

Styrelsen

 

Tobias Öhman (Ordförande)

E-mail: tobias.ohman7xgf@gmail.com

 

Kent-Olof Jacobsson (Kassör)

E-mail: Kentolof.Jacobsson@gmail.com

 

Hannu Lilja (Sekreterare)

E-mail: hannu.lilja@telia.com

 

 

Medlemsavgift

 

I samtliga alternativ utom 'Budgetmedlem' ingår medlemskap i SAAF samt en prenumeration på medlemstidningen Telescopium. 'Budgetmedlem' erhåller ej Telescopium eller medlemsskap i SAAF.

 

Medlemsavgifter 2018:

 

Vuxen: 230 kr

 

Junior -18 år: 150 kr

 

Familj: 360 kr

 

Institution: 500 kr

 

Budget: 100 kr, ingen tid

 

Medlemsavgift sätts in på föreningens postgirokonto: Pg 20 07 57 - 3 och ställs till Astronomiska Sällskapet Aquila Kristianstad.